Uluslararası Sanatçı Filmleri
İçerik şu anda görüntülenemiyor
İstanbul Modern, 12 ülkeden video, animasyon ve kısa filmler sunuyor.
İstanbul Modern, güncel video, animasyon ve kısa filmleri dünyanın farklı köşelerine taşıyan Uluslararası Sanatçı Filmleri (Artists’ Film International) programını sunuyor.Dünyanın farklı bölgelerinden 12 sanat kurumunun ortaklığıyla yürütülen gösterim programı, ortak kurumlar tarafından davet edilen 19 sanatçının güncel video, animasyon ve kısa filmlerinden oluşuyor. Uluslararası Sanatçı Filmleri, 20-25 Kasım 2012 tarihleri arasındaİstanbul Modern Sinema’da Belleğin Kırılmaları, İlişkisel Bellek ve Tektipleşme başlıklı üç tematik gösterim programıyla izleyiciyle buluşuyor.

Üç farklı başlıktan oluşan Uluslararası Sanatçı Filmleri özel gösterim programlarında Sefer Memişoğlu, Alejandro Cesarco, Corin Sworn, Nguyen Trinh Thi, Liu Chuang, Sriwhana Spong,Liu Chuang, Aleksandar Jestrovic Jamesdin, Aslı Çavuşoğlu, Camila Rocha, Karim Debbagh, Ben Hagari, Bengü Karaduman, Anetta Mona Chişa& Lucia Tkacova, Hatice Güleryüz, Berat Işık ve Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un çalışmaları yer alıyor.

2008 yılında Art in the Auditorium adıyla Londra’nın köklü sanat kurumu Whitechapel Gallery tarafından başlatılan projeye İstanbul Modern, geçmiş yıllarda İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu ve Ali Kazma’nın çalışmalarıyla katılmıştı. Bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 12 sanat kurumunun ortaklığıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sanatçı Filmleri için her ortak kendi ülkesinden bir sanatçının video, film veya animasyon çalışmasını seçti.Bu şekilde oluşturulan uluslararası video havuzu, yıl içinde ortak kurumlarda düzenlenen gösterim programları ya da sergilerle izleyiciyle buluşuyor.

Bu yıl Sefer Memişoğlu ve 2011 yapımı BREEZE adlı videosunu seçen İstanbul Modern, proje ortaklarından gelen çalışmalara ek olarak, Türkiye’den başka sanatçıların videolarına da programda yer verdi.Programın küratöryal çalışmasını İstanbul Modern'den küratör Çelenk Bafra ve asistan küratör Senem Sekban yaptı.Ayrıca, 24 Kasım Cumartesi günü saat 16:00’da İstanbul Modern’in konuğu Sefer Memişoğlu’nun videolarının toplu gösterimi yapılacak ve sanatçıyla bir söyleşi düzenlenecek.

Uluslararası Sanatçı Filmleri programının 2012 yılı ortakları arasında, İstanbul Modern’in yanı sıraWhitechapel Gallery, Londra, İngiltere, GAMeC /Galleria d'Arte Moderna, Bergamo, İtalya, Fundacion Proa, Buenos Aires, Arjantin, Ballroom Marfa, Marfa, Texas, ABD, City Gallery Wellington, Wellington, Yeni Zelanda, San Art, Ho Chi Minh City, Vietnam, Para/Site, Hong Kong, Çin, Belgrade Cultural Centre, Belgrad, Sırbistan, Cinematheque de Tanger, Tangier, Fas, New Media Center, Haifa, İsrail, Neuer Berliner Kunstverein Video-Forum, Berlin, Almanya bulunuyor.Üç başlık: Bellek Kırılmaları, İlişkisel Bellek ve Tektipleşme

Üç farklı başlıktan oluşan Uluslararası Sanatçı Filmleri özel gösterim programlarından ilki Bellek Kırılmaları, bellek ve bir bilgi, durum ya da olayı bellekte saklama ve sonrasında geri çağırmaya dair meselelerin toplumsal, bireysel ve siyasal açılımlarına odaklanıyor, tarihsel süreçte kitleleri etkileyen olayları ve kolektif anılardaki kırılmaları ele alan çalışmaları içeriyor.

Belleğe makro düzlemde bakan Bellek Kırılmaları programında Sefer Memişoğlu’nun BREEZE,Alejandro Cesarco’nun Zeide Isaac,Corin Sworn’un Lens Prism,Nguyen Trinh Thi’nın Song to the Front’ from ‘Vietnamese Classics Re-cut’ series, Liu Chuang’unUntitled (Festival),Gianluca and Massimiliano de Serio’nun Stanze başlıklı çalışmaları gösterilecek.

Bireye odaklanan ikinci program İlişkisel Bellek, bireyin çevresindekilerle iletişimini anımsama biçimlerini ve kurduğu kişisel bağları yorumlayan çalışmalara yer veriyor. Program, Sriwhana Spong’un Costume for a Mourner, Alejandro Cesarco'nun Evereness, Liu Chuang’ın Untitled (Dancing Partner), Aleksandar Jestrovic Jamesdin’in Last Tango, Aslı Çavuşoğlu’nun The Petty Travel Show For A Dear Audience, Camila Rocha’nın In Three, Burçak Kaygun’un On The Thin Ice ve Karim Debbagh’ın Creating a Legend D/Mar başlıklı çalışmalarından oluşuyor.

Belleğin siyaset ve iktidarla ilişkisine odaklanan Tektipleşme başlıklı üçüncü program ise birey ve toplum tarafından ilk anda fark edilmeyen ama zihne yerleşerek belli bir bakış açısı, ezber ve tutum oluşturan durumları sorguluyor. Bu programda Ben Hagari’nin Invert, Bengü Karaduman’ın We Are All In The Same Boat, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkacova’nın Manifesto of Futurist Woman (Let´s conclude), Aleksandar Jestrovic Jamesdin’in Gypsy Style, Hatice Güleryüz’ün The Bus in LA LA Land, Dan Finsel’inWould Love Farrah, Farrah,Farrah (I),Berat Işık’ın Sweeping Out / Süpürüp Atma, Özlem Günyol & Mustafa Kunt’un On the Stage Creating a Legend D/Mar başlıklı çalışmaları yer alıyor.2012’nin Konuğu : Sefer Memişoğlu

Fotoğraf ve video estetiği üzerine çalışmalarını Amsterdam ve İstanbul’da sürdüren Sefer Memişoğlu’nun (1977), sanat pratiği, birbiriyle bağlantılı olan, dijital çizim, fotoğrafik tarama, bilgisayar grafikleri gibi medya denemeleriyle şekillendi. Çalışmalarında bir nesne olarak somutlaşan imaj, karmaşık kavramlardan kaynaklanan bilgiyi aktarmak için iletişim aracı haline gelen ‘bilgi-nesne’yi niteler. Sanatın ne gibi kuralları uygulayarak politik hale geldiği sorusundan yola çıkan sanatçı, görselliği olmayan gerçekliği ya da gerçekliğin dördüncü boyutunu göstermeyi amaçlar. Sanatçı, hareketli bir resim projesi olan Breeze’de belgesel niteliğindeki görüntüler ve dijital ortamın piksel bazlı yapısı sayesinde, sosyal belleği ve popüler kültürün tüketim gerçeğini kurgulanmış biçimde ifade eder. www.sfrmmsgl.com

Program kapsamında 24 Kasım Cumartesi saat 13.00- 16.00 arasında İstanbul Modern Sinema’da Sefer Memişoğlu’nunThe Incredulous, 2010 2’ 26’’, Rendering Rome, 2008 6’ 10’’, Girl with Umbrella, 2008 3’ 32’’, Speakers, 2008 1’ 16’’, Turtle, 2008 1’ 06’’, Untitled, 2005 6’ 38’’, Untitled, 2003 6’29’’ filmleri toplu olarak gösterilecek.

2012 yılında Uluslararası Sanatçı Filmleri’nin konuk sanatçısı olan Sefer Memişoğlu, bugüne dek yaptığı video çalışmaları ve gelecek projeleri üzerine Nazlı Gürlekve Çelenk Bafra ile 24 Kasım Cumartesi saat 16.00’da İstanbul Modern Sinema’da söyleşecek.Gösterim Programları

Program 1: Bellek Kırılmaları

Süre: 100’

Bellek ve bir bilgi, durum ya da olayı bellekte saklama ve sonrasında geri çağırmaya dair meselelerin toplumsal, bireysel ve siyasal açılımlarına odaklanan Bellek Kırılmaları, tarihsel süreçte kitleleri etkileyen olayları ve kolektif anılardaki kırılmaları ele alan çalışmaları içeriyor.

Sefer Memişoğlu, BREEZE, 2011, 8’ 18’’

Galeri NON ve sanatçı izniyle

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Courtesy of Gallery NON and artist

Alejandro Cesarco, Zeide Isaac, 2009, 6’

Fundacion Proa, Buenos Aires davetiyle

Corin Sworn, Lens Prism, 2010, 15’14 ‘’

Whitechapel Gallery, Londra davetiyle

Nguyen Trinh Thi, Song to the Front’ from ‘Vietnamese Classics Re-cut’ series, 2011-2012, 5’14’’

Sanatçı ve San Art, Ho Chi Minh izniyle

San Art, Ho Chi Minh davetiyle

Liu Chuang, Untitled (Festival),2011, 5'14''

Selected by Para/Site, Hong Kong

Para/Site, Hong Kong davetiyle

Gianluca and Massimiliano de Serio, STANZE, 2010, 60'

Sanatçıların ve Guido Costa Projects, Turin izniyle

GAMeC /Galleria d'Arte Moderna davetiyle


Program 2: İlişkisel Bellek

Süre: 89’

Bireye odaklanan ikinci program İlişkisel Bellek, bireyin çevresindekilerle iletişimini anımsama biçimlerini ve kurduğu kişisel bağları yorumlayan çalışmalara yer veriyor.

Sriwhana Spong, Costume for a Mourner, 2010, 8’22’’

Sanatçı ve Michael Lett, Auckland izniyle

City Gallery Wellington, Wellington davetiyle

Alejandro Cesarco, Everness 2008, 12’

Sanatçı izniyle

Fundacion Proa, Buenos Aires davetiyle

Liu Chuang, Untitled (Dancing Partner) 2010, 5'15''

Para/Site, Hong Kong davetiyle

Aleksandar Jestrovic Jamesdin, Last Tango, 2011, 2’3’’

Sanatçı izniyle

Belgrade Cultural Centre, Belgrad davetiyle

Aslı Çavuşoğlu, The Petty Travel Show For A Dear Audience, 2009, 9'40’

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Camila Rocha, In Three, 2011, 2'45

Sanatçı izniyle, İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Burçak Kaygun, On The Thin Ice, 2008, 3’50’’

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Karim Debbagh,Creating a Legend D/Mar, 2006, 45’

Cinematheque de Tanger, Tangier davetiyle


Program 3: Tektipleşme

Süre: 99’36’’

Belleğin siyaset ve iktidarla ilişkisine bakan Tektipleşme programı birey ve toplum tarafından ilk anda fark edilmeyen ama zihne yerleşerek belli bir bakış açısı, ezber ve tutum oluşturan durumları sorguluyor.

Ben Hagari, Invert, 2010, 11’

New Media Center, Haifa davetiyle

Bengü Karaduman, We Are All In The Same Boat, 2012, 3'22"

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáĉova, Manifesto of Futurist Woman (Let´s conclude), 2008, 11’ 13’’

Neuer Berliner Kunstverein Berlin ve Galerie Christine König, Viyana izniyle

Neuer Berliner Kunstverein Video-Forum, Berlin davetiyle

Aleksandar Jestrovic Jamesdin, Gypsy Style, 2009, 5’14’’

Sanatçı izniyle

Belgrade Cultural Centre, Belgrad davetiyle

Hatice Güleryüz, The Bus in LA LA Land, 2008, 10’15’’

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Dan Finsel, I Would Love Farrah, Farrah,Farrah (I),2009, 20’24’’

Sanatçı ve Richard Telles Gallery, Los Angeles, CA izniyle

Ballroom Marfa, Marfa, TX davetiyle

Berat Işık, Süpürüp Atma, 2012, 3’ 10’’

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyle

Özlem Günyol & Mustafa Kunt,On the Stage, 2010, 30’

İstanbul Modern Sanat Müzesi davetiyleSöyleşi: 2012’nin Konuğu: Sefer Memişoğlu24 Kasım Cumartesi, 16.00

Konuşmacılar: Çelenk Bafra (Küratör, İstanbul Modern), Nazlı Gürlek (Bağımsız Küratör ve Eleştirmen), Sefer Memişoğlu (Sanatçı)

İstanbul Modern Sinema

Etkinlik ücretsizdir.Gösterim Takvimi 20-25 Kasım 201220 Kasım, Salı

13:00 Program 1

14:30 Program 2

16:30 Program 321 Kasım, Çarşamba

13:00 Program 1

14:30 Program 2

16:30 Program 322 Kasım, Perşembe

10:00 – 20:00 Açık Kapı (Program 1, 2, 3)24 Kasım, Cumartesi

13.00- 16:00 Sefer Memişoğlu Toplu Gösterimi, 40’

16.00 Söyleşi: 2012’nin Konuğu: Sefer Memişoğlu25 Kasım, Pazar

11.00- 18.00 Açık Kapı (Program 1, 2, 3)

Kaynak:http://www.istanbulmodern.org/tr/basin/basin-bultenleri/uluslararasi-sanatci-filmleri_1027.html

Facebook'ta Paylaş
16.Kasım.2012 1724 Kez okundu
Bu Kategorideki Diğer Haberler

ŞEHRİN CAZ HALİ BAŞLIYOR
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, bu yıl 26. yaşını kutluyor. Caz dünyasının saygın isimlerini Türk izleyicisi ile buluşturan Festival, 12-23 Ekim tarihlerinde şehri yine cazın farklı renkleriyle kucaklayacak.
Sanatçı ve Zamanı
İstanbul Modern, “Sanatçı ve Zamanı” adlı yeni koleksiyon sergisi ile sanatçıların zaman fikri etrafında birey olarak kendilerini ve çalışmalarını nasıl konumlandırdıklarına odaklanıyor.
Komşular sergisinde söyleşiler ve performanslar
İstanbul Modern’de gerçekleşecek etkinliklere sergi sanatçıları ve dans toplulukları katılacak
İstanbul Modern’de Aşk Var!
İstanbul Modern, Sevgililer Günü dolayısıyla 14-15 Şubat’ta çiftlerin başbaşa gezerek deneyimleyebilecekleri özel bir tur gerçekleştiriyor. Turda, müzenin Geçmiş ve Gelecek koleksiyon sergisinde aşka dokunan yapıtlardan oluşan bir seçki, danışmadan alınacak tur planı eşliğinde gezilebiliyor.
Komşular - Türkiye ve Çevresinden Güncel Anlatılar
Türkiye’den çıkan en tanınmış çizgi roman karakterlerinden biri olan Abdülcanbaz’ın hem yaratıcısı hem yazar ve çizeri olan Turhan Selçuk’un ilk karikatür çalışmaları 1941’de Adana Türksözü Gazetesi’nde yayımlanır.
Rasathane
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Rasathane sergisiyle Barbara ve Zafer Baran’ın 1999’dan günümüze son dönem ortak üretimlerinden bir retrospektif sunuyor.
Hepimiz Aynı Gemideyiz
İstanbul Modern, dünyanın farklı yerlerinden güncel video, kısa film ve hareketli görüntüleri bir araya getiren Artists’ Film International / Uluslararası Sanatçı Filmleri programını 21- 24 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da tematik seçkilerle gösteriyor.
Alfred Hitchcock’un sessiz filmleri gösterimde
İstanbul Modern Sinema, British Council işbirliğiyle Alfred Hitchcock’un sessiz filmlerini gösterime sunuyor. Canlı performanslarla 9 Hitchcock filmi
Atölye Modern, sonbahar dönemi başlıyor
İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 2 Kasım 2013’te başlıyor. Atölye Modern Sponsoru Finansbank Private Banking katkılarıyla gerçekleşen Atölye Modern’in bu dönemki programı Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri, Türkiye’de Çağdaş Sanat Seminerleri, Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Seçkin Pirim ile Proje Atölyesi, Bahar Korçan ile Esin Fabrikası ve Nusret Polat ile Sanatsal Düşünce Semineri’nden oluşuyor.
Ölesiye
İstanbul Modern Sinema, 19-29 Eylül tarihleri arasında “Ölesiye” başlıklı programla, tutkunun hükmettiği hayatların geçtiği 11 filmlik bir seçki sunuyor. İrade ve yargıları aşan güçlü ihtirasların yaşandığı kara sevdalara, tutkudaki teslimiyet kavramına, tutkuyla tutsaklığın arasındaki çizginin kaybolduğu farklı kaderlere bakan programda, sinema tarihinin farklı dönem ve coğrafyalarından örnekler yer alıyor.
ONE DIRECTION Sahne Arkası
Her One Direction hayranının okuması gereken rehber!
Immanuel Kant: Aydınlanma Nedir?
Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.
geriver.com hediye kitap şenliği
geriver.com’a üye olarak en az 100 kitap ekleyenler hediye kitaplar kazanıyor. En güncel kitaplar adresinize hediye olarak geliyor. Kitapseverlerin kitap paylaşımlarına destek olmak için düzenlenen kampanya ile geriver.com, üyelerinin kayıtlı adreslerine en güncel romanlardan hediye gönderiyor.
Bir Sapığın İdeoloji Rehberi
İstanbul Modern Sinema'da 11-23 Mayıs tarihleri arasında gösterilecek "Bir Sapığın İdeoloji Rehberi" programı adını süperstar filozof Slavoj Zizek’in son belgeselinden alıyor.
Göğe Bakma Durağı’nda performanslar
YAP İstanbul Modern: Yeni Mimarlık Programı kapsamında temmuz ayında İstanbul Modern’in bahçesinde başlayan bir dizi ücretsiz etkinlik, ağustos ayında da sürüyor.
Türkiye’nin en iyi 5.müzesi
İstanbul Modern, dünyanın en büyük turizm sitelerinden biri olan TripAdvisor.com tarafından Gezginlerin Seçimi 2013 Ödülü’ne (Travellers’ Choice 2013) layık görüldü.
Yeni Yollar
İstanbul Modern Sinema, Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Almanya’dan Yepyeni Filmler seçkisi, 6-16 Haziran 2013 tarihleri arasında seyirciyle buluşuyor. Artık gelenekselleşen gösterim programında, yılın öne çıkan, uluslararası festivallerde gösterilmiş ve ödül kazanmış Alman filmleri yer alıyor.
Yakın Menzil
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 9 Mayıs- 27 Ekim 2013 tarihleri arasında Türkiye’de güncel fotoğrafa odaklanan Yakın Menzil sergisine ev sahipliği yapıyor.
Asifa Bordo Seçkisi
“ASIFA’nın En İyileri” ve Shin’in son iki yılda yapılmış Güney Kore filmleri arasından seçtiği canlandırmaların yer aldığı “ASIFA Kore Seçkisi” Canlandıranlar Festivalinde izlenebilecek.
Canlandıranlar Festivali
İstanbul Modern Sinema, 25-28 Nisan tarihleri arasında Canlandıranlar Derneği ve Puruli Kültür Sanat işbirliğiyle düzenlenecek Canlandıranlar Festivali’nin ilkine ev sahipliği yapıyor.
Geleceği Aydınlatan Fenerler
İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 8. Çocuk Şenliği kapsamında Geleceği Aydınlatan Fenerler adlı programla kutluyor. Bu programda çocuklar, gelecek öngörülerini ve gelecekten beklentilerini sanatla anlatıyor.
Güç Belgeselde
İstanbul Modern Sinema, Prix Pictet: Güç fotoğraf sergisine paralel olarak, Documentarist işbirliğiyle “Güç Belgeselde” başlıklı 10 filmlik bir belgesel programı hazırladı. Bu belgesel seçkisi, serginin içeriği gibi, insan ve doğa arasındaki hayatta kalma mücadelesi, toplumsal güç çatışmaları, işgal ve isyanlarla bugün içinde bulunduğumuz dünyadaki iktidarın ikilemlerini ortaya koyuyor.
Gerçeküstü Otoportreler
İstanbul Modern, Paris’teki Centre Georges Pompidou işbirliği ve Eğitim Sponsoru Garanti Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Genç İstanbul Modern etkinliklerini, 15 Mart-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen Meka-Kolaj Atölyesi adlı 13. programıyla sürdürüyor.
Geçmiş ve Gelecek
İstanbul Modern, 20 Mart Çarşamba günü açılan "Geçmiş ve Gelecek" adlı yeni koleksiyon sergisiyle sanat müzelerinin geçmişle kurdukları tarihsel bağa ve geleceğin şekillenmesine yönelik üstlendikleri birikime ve sorumluluğa vurgu yapıyor.
Süzülüp mavi göklerden yere doğru
Süzülüp mavi göklerden yere doğru Omuzuma bir beyaz güvercin kondu Aldım elime, usul usul okşadım Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım
Güneşsiz - Chris Marker
Zaman, insan hafızası ve film arasındaki ilişkiyi inceleyen olağanüstü bir yol filmi. Güneşsiz, yaşam mücadelesinin iki kutbunda duran Afrika'dan Japonya'ya uzanırken hafızanın kişisel ve küresel hikayeleri ne denli etkilediğini gösteriyor. Adını Modest Mussorgsky’nin şarkı döngüsünden alan film bir tür meditasyon gibi. Hayat kesitlerinden muazzam sinematografik sahneler bir montaj teorisyeni tarafından hazırlanmış. Ölü kediler için dua edilen bir Japon tapınağı, avcılar tarafından katledilen bir zürafa... Güneşsiz, bunlar gibi nice sahneyle belgesel türünün sınırlarını genişletiyor.
Guantanamo Küresel Savaş’taki güç dengesizliğini simgeliyor.
Guantanamo Körfezi’ndeki askeri hapishanenin hala varolması, Edmund Clark için Teröre Karşı Küresel Savaş’taki güç dengesizliğini simgeliyor. Başkan Bush ‘düşman savaşçı’ olarak gördüğü herkesi süresiz olarak gözaltında tutma yetkisine sahip olduğundan beri tüm dünyadan yüzlerce insan Guantanamo’ya gönderildi.
İstanbul Modern’de yeni bir dizi başlıyor: Yönetmenlerle Buluşma
Sinema yazarları ve oyuncuları Reha Erdem’i anlatıyor İstanbul Modern Sinema’da, Türkiye’nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenlerin konuk olacağı “Yönetmenlerle Buluşma” başlıklı yeni bir dizi başlıyor. Farklı kuşaklardan yönetmenlerin davet edileceği program, onların gözünden üretimlerine ve günümüz sinemasının dinamiklerine odaklanıyor
Contours of Contemporary Kosova 29 Aralık'ta İstanbul Modern Sinema'da
İstanbul Modern Sinema, 27- 29 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festival Contours of Contemporary Kosova’yı bir günlüğüne konuk ediyor. Kosova’nın önde gelen sanatçı, aktivist, müzisyen ve teorisyenlerini bir araya getiren festival, sanat, film, müzik, sunum ve tartışma etkinlikleriyle ülkenin kültürel değerlerini temsil ediyor, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunuyor.
Afrika'dan Paris'e, tiyatrodan sinemaya uzanan bir "hayat okulu"
İstanbul Modern Sinema, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 6-9 Aralık tarihleri arasında, kariyeri Afrika kıtasından Paris’e uzanan oyuncu Sotigui Kouyaté’yi yedi filmiyle anıyor. “Babam, öldüğü güne kadar benim okulumdu. Ölümünden sonra bana geriye kalan yalnızca hayat okulu.
İstanbul Modern - Upload Sinema Maratonu ve Sinepark Kısa Tür Filmi Festivali
İstanbul Modern Sinema bu ayinterneti beyazperdeye taşıyan Upload Sinema Maratonu ve kısa filmlerden oluşan Sinepark Kısa Tür Filmi Festivali ile iki farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
“WOMİST - İstanbul Dünya Müzikleri Festivali”nin üçüncüsü 15 – 29 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul'da
“WOMİST - İstanbul Dünya Müzikleri Festivali”nin üçüncüsü 15 – 29 Kasım 2012 tarihleri arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün Himayesinde, Pi Production organizasyonu ile gerçekleştiriliyor.
Roger Waters 2013'te İstanbul'da
Pink Floyd'un büyük ismi Roger Waters 2013 turnesi kapsamında İstanbua geliyor, konser için bilet satışları başladı.
Uluslararası Sanatçı Filmleri
İstanbul Modern, 12 ülkeden video, animasyon ve kısa filmler sunuyor.
İstanbul
Kamyonlar kavun taşır ve ben Boyuna onu düşünürdüm, Kamyonlar kavun taşır ve ben Boyuna onu düşünürdüm, Niksar'da evimizdeyken Küçük bir serçe kadar hürdüm.
Sevgilerde
Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız Sizi yanlış tanıdı.
AKBANK 9. KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Türkiye'de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan Akbank Kısa Film Festivali bu yıl 9. kez düzenleniyor. Yeni fikirleri desteklemeyi ve kısa film kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan Festival, 19-29 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2. AKBANK CAZ FESTİVALİ İLE CAZIN YILDIZLARI İSTANBUL'DA
Caz tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği, Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 22. yılında yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak
Beklenen sergi “Monet’nin Bahçesi” Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyarete açıldı.
10. yılını kutlayan S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) düzenlediği Monet’nin Bahçesi sergisi ziyarete açıldı.
Çanakkale Bienali başladı!
''3. Uluslararası Çanakkale Bienali'' çağdaş resim sergisi ile eski otobüs terminalinde açıldı.
"Simgeler ve Suretler" sergisi sanatseverlerle buluşucak
Minyatür ve resim sanatı ustalarından Ruhsar Özer'in eserleri, 2-13 Ekim tarihleri arasında Taksim Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.
"Hasretinden Prangalar Eskittim" sahne tozu yutacak!
Türk edebiyatının usta şairi Ahmed Arif, Tiyatro Kumpanyası'nın yeni oyunuyla "ilk kez" sahneye taşınıyor.
Urban Festival 4. kez İstanbullularla buluşuyor
Kuzey Avrupa müziğinin günümüzdeki en önemli temsilcisi Röyksopp ve elektronik müziğin dahi çocuğu Trentemoller’i aynı sahnede buluşturuyor.
Tarantino yeniden kamera karşısına geçiyor!
Son birkaç filminde kamera önüne geçmeyen yönetmen Quentin Tarantino, son filmi ‘Django Unchained’de küçük bir rolle geri dönüyor.
Neşet Ertaş; Türkiye'nin Johnny Cash'iydi.
Her coğrafyanın simge halk ozanları vardır. Bu ozanlar; kendilerine kulak kabartıldığında, salt şarkılarının güftesini ortaya saçmaz, aynı zamanda ait oldukları kültürün özelliklerini de fısıldarlar.
Sting İstanbul'a geliyor!
Sting En Sevilen Şarkılarını, 5 Enstrümanlı Orkestra ile Çaldığı Turnesi ile istanbul'da!