Yükleniyor.. Lütfen bekleyin

İşlemi İptal Et

KURALLAR VE BİLGİLER


Üye olarak aşağıda yazılı ve sitede belirtilen tüm kural, şart ve uygulamaları kabul etmiş ve yaptığımız uygulamalar ile ilgili tüm izinleri bize vermiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

geriver.com kitapseverlerin kendisine en yakın kitapseverlere ulaşabilmesini, kitapseverin kendi kütüphanesinden ödünç vererek ve kendisine en yakındaki kitapseverin kütüphanesinden ödünç alarak, kitap paylaşımı yapılabilmesini, ayrıca kitapseverlerin bu şekilde kendi kitapsever gruplarını oluşturarak geniş ve toplumsal bir kütüphane yaratabilmelerini amaçlayan bir web sitedir.

geriver.com kullanıcıların kendi içtenlikleri ve gayretleri oranında sağlıklı ve işlevsel olarak çalışabilecektir. geriver.com bütün kullanıcılarına doğru bilgi girmelerini ve yanıltıcı bilgi girişi yapmamalarını önemle önermektedir. geriver.com’un amaçlandığı gibi gerçek kitapseverlerden oluşan bir kitap paylaşım sitesi olabilmesi için kullanıcıların doğru bilgi girişleri yapmaları ve kitapsever hassasiyeti içinde davranmaları çok önem taşımaktadır.
geriver.com’da hesap açabilmek ve işlem yapabilmek için aşağıda belirtilen kural ve bilgilerin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.

• Yanıltıcı bilgi girmek kesinlikle yasaktır.
• 18 yaşından küçüklerin geriver.com’da hesap açmaları yasaktır.
• geriver.com, kullanıcılarının yanıltıcı bilgi girişi yapmaları, üçüncü kişilere zarar vermeye dönük eylemlerde bulunmaları, genel toplumsal ahlak, örf ve adetlere aykırı, suç unsuru taşıyabilecek eylem ve davranışlarda bulunmaları, ve bu şekilde yayınlar yapmaları ve bunun geriver.com tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmesi durumunda, geriver.com ilgili kullanıcı hesaplarını tek taraflı olarak silmeye yetkilidir.
• geriver.com site üzerinde her türlü uygulama ve kural değişikliğini tek taraflı olarak yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda isterse bunu kullanıcılara açıklayabilir.
• Amaç dışı kullanım yasaktır.
• Kitapseverlerden temin edilen kitapları zamanında geri verilmesi gerekmektedir.
• Kullanıcıların vermiş olduğu yanıltıcı bilgilerden geriver.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez, sorumlu tutulamaz.geriver.com sitesinde yayınlanmış reklam, ürün yada bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
• geriver.com kitapseverlere ve kitaplara ait ve diğer tüm bilgilerin kesin ve net olarak doğruluğunu garanti etmez. Bu sebeple, kullanıcının, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunun kitapseverler ile karşılıklı teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk siteyi ziyaret eden kullanıcıya aittir.
• geriver.com sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi, revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü geriver.com'a hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.
• Kullanıcılar hiç bir şekilde siteye yaptıkları kullanıcı kaydı ve paylaşmaya hazır oldukları kitaplarına talep olmaması veya sitede umdukları gibi bir kitapsever grubu kurulamaması vb. konularda geriver.com'dan hiç bir talepte bulunamazlar.
• Tüm bilgi, ürün vs her şey yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Bu sitede yer alan bilgi, ürün v.s. her şeyin revizyonu veya düzeltilmesi veya siteden çıkarılması ile ilgili olarak www.geriver.com önceden haber vermeksizin tüm yetkileri tek yanlı olarak kullanım yetkisine sahiptir.
• Sitede verilen tüm bilgiler kullanıcılar tarafından girilmekte olup, kitap paylaşmak için seçilen kişi ve grupların vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu hiçbir şekilde geriver.com tarafından garanti edilmez. Kullanıcılar geriver.com’da bulunan kitapsever veya gruplar ile temas etmeden önce, bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğruluğu hakkında kendileri karar alırlar ve bütün sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Buluşmalarda yaşanabilecek olumsuzluklar için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Geriver.com, yayınlanan paylaşım noktaları ile veya paylaşım noktalarından kaynaklanan olumsuzluklar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kitapseverlerin kendi güvenlikleri için, paylaşım noktaları belirlenirken
o Herkes tarafından bilinen,
o Ulaşımı kolay,
o Kalabalık,
o Güvenlik kameralarının olduğu, yerlerin belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır.
• Kitapseverlerin güvenliği için yapılan tavsiyelerin var ise eksik kalmış olabilecek yönleri için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.