Yükleniyor.. Lütfen bekleyin

İşlemi İptal Et

YARDIM MERKEZİ


HAKKIMIZDA
KURALLAR VE BİLGİLER
GİZLİLİK
KİTAP EKLEME
GİRİLMESİ ZORUNLU ALANLAR
VERİ GİRİŞ KOLAYLIĞI
MAKALELER
MAKALE YAZIM KURALLARI
MAKALE YAZARLARI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI
MAKALE YAYINCILARI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI
GENEL YASAL UYARI
ÜYELİK BİLGİLERİ
NEDEN ÜYE OLMALIYIM?
LİYAKAT NİŞANI
PROFİL
PROFİL SEÇENEKLERİ
PROFİL GÖRÜNÜM TERCİHLERİ
KÖTÜ KULLANIMI ŞİKAYET ET
İLETİŞİM
ÖNERİ VE MEMNUNİYETSİZLİK BİLDİRİMİ
PAYLAŞIM NOKTALARI
PAYLAŞIM NOKTALARI HAKKINDA geriver.com’un SORUMLULUĞU
KULLANICILAR AÇISINDAN
PAYLAŞIM NOKTALARI AÇISINDAN
PAYLAŞIM NOKTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLER
PAYLAŞIM NOKTALARININ SORUMLULUKLARI
GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
AÇIKLAMALAR
PROFİL DÜZENLE
KÜTÜPHANE OLUŞTUR
PAYLAŞIM NOKTASI TAVSİYE ET
PAYLAŞIM NOKTASI OLMAK İSTİYORUM
KABUL ve TAAHHÜT
YAŞADIĞIN YER BİLGİSİNİ NEDEN İSTİYORUZ?
PROFİL BİLGİLERİMİ TAM OLARAK DOLDURMALIMIYIM?
KİTAPLARIMI PAYLAŞMAK İSTEYEN KİŞİLERLE PAYLAŞMAK ZORUNLU MU?
ARKADAŞ LİSTEM
ARKADAŞIM OLARAK EKLE
ARKADAŞ LİSETSİNDEN ÇIKARMA
KİTAPSEVER ANDI

HAKKIMIZDA

geriver.com kitaplarının, birkaç yakını dışında hiç kimse tarafından okunamadan kütüphanede tozlanmasına dayanamayan ve en yakın kitapsevere nasıl ulaşabileceği hakkında düşünürken geriver.com’u projelendiren bir kitapsever tarafından kurulmuştur.

geriver.com’un amacı kitapseverlerin kendilerine en yakın kitapsevere ulaşarak, kendi kütüphanelerinden ödünç kitap vererek kitaplarının okunmasını sağlamak ve en yakınındaki kitapseverin kütüphanesinden ödünç alarak daha çok kitap okuyabilmelerini sağlamaktır.

Projenin benzeri çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak hiçbiri geriver.com gibi kitapseverlerin en yakınındaki kitapseveri bulması, kendi grubunu oluşturması, kitapsever veya grupların buluşarak kitaplarını ödünç alıp vermesi ve tanışarak sosyal paylaşımlarını da arttırmasını hedeflememekte ve sağlayamamaktadır. Bu anlamda geriver.com, ilk gerçek kitap paylaşım sitesidir.

Ayrıca ilk defa geriver.com tarafından projelendirilen ‘paylaşım noktaları’ kitapseverlerin daha kolay ve güvenli bir şekilde buluşmalarını hedeflemektedir.

Kitapları sevmek, gerçek bir kitapsever olmak, artık bu dünyaya çok daha farklı gözlerle bakmaktır. Bilgiye son olmadığı ve her yeni bilgi sayesinde daha önceki bilgilerimizin ne kadar yetersiz olduğunu anladığımızda, bu dünyadaki gerçek hazinenin bilgi olduğu ve hazine sandıklarımızın da sevgili kitaplarımızolduğunugörmekteyiz.
Bu projenin düşünülmesinden; sizlerin kullanımına sunuluncaya kadar geçen sürede, projeye gelen destekler için ve sizlere gerçek bir kitap sever olduğunuz için

Teşekkür ederiz.

KURALLAR VE BİLGİLER

Üye olarak aşağıda yazılı ve sitede belirtilen tüm kural, şart ve uygulamaları kabul etmiş ve yaptığımız uygulamalar ile ilgili tüm izinleri bize vermiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

geriver.com kitapseverlerin kendisine en yakın kitapseverlere ulaşabilmesini, kitapseverin kendi kütüphanesinden ödünç vererek ve kendisine en yakındaki kitapseverin kütüphanesinden ödünç alarak, kitap paylaşımı yapılabilmesini, ayrıca kitapseverlerin bu şekilde kendi kitapsever gruplarını oluşturarak geniş ve toplumsal bir kütüphane yaratabilmelerini amaçlayan bir web sitedir.

geriver.com kullanıcıların kendi içtenlikleri ve gayretleri oranında sağlıklı ve işlevsel olarak çalışabilecektir. geriver.com bütün kullanıcılarına doğru bilgi girmelerini ve yanıltıcı bilgi girişi yapmamalarını önemle önermektedir. geriver.com’un amaçlandığı gibi gerçek kitapseverlerden oluşan bir kitap paylaşım sitesi olabilmesi için kullanıcıların doğru bilgi girişleri yapmaları ve kitapsever hassasiyeti içinde davranmaları çok önem taşımaktadır.
geriver.com’da hesap açabilmek ve işlem yapabilmek için aşağıda belirtilen kural ve bilgilerin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.

• Yanıltıcı bilgi girmek kesinlikle yasaktır.
• 18 yaşından küçüklerin geriver.com’da hesap açmaları yasaktır.
• geriver.com, kullanıcılarının yanıltıcı bilgi girişi yapmaları, üçüncü kişilere zarar vermeye dönük eylemlerde bulunmaları, genel toplumsal ahlak, örf ve adetlere aykırı, suç unsuru taşıyabilecek eylem ve davranışlarda bulunmaları, ve bu şekilde yayınlar yapmaları ve bunun geriver.com tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmesi durumunda, geriver.com ilgili kullanıcı hesaplarını tek taraflı olarak silmeye yetkilidir.
• geriver.com site üzerinde her türlü uygulama ve kural değişikliğini tek taraflı olarak yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda isterse bunu kullanıcılara açıklayabilir.
• Amaç dışı kullanım yasaktır.
• Kitapseverlerden temin edilen kitapları zamanında geri verilmesi gerekmektedir.
• Kullanıcıların vermiş olduğu yanıltıcı bilgilerden geriver.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez, sorumlu tutulamaz.geriver.com sitesinde yayınlanmış reklam, ürün yada bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
• geriver.com kitapseverlere ve kitaplara ait ve diğer tüm bilgilerin kesin ve net olarak doğruluğunu garanti etmez. Bu sebeple, kullanıcının, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunun kitapseverler ile karşılıklı teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk siteyi ziyaret eden kullanıcıya aittir.
• geriver.com sitesinde yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi, revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü geriver.com'a hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.
• Kullanıcılar hiç bir şekilde siteye yaptıkları kullanıcı kaydı ve paylaşmaya hazır oldukları kitaplarına talep olmaması veya sitede umdukları gibi bir kitapsever grubu kurulamaması vb. konularda geriver.com'dan hiç bir talepte bulunamazlar.
• Tüm bilgi, ürün vs her şey yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Bu sitede yer alan bilgi, ürün v.s. her şeyin revizyonu veya düzeltilmesi veya siteden çıkarılması ile ilgili olarak www.geriver.com önceden haber vermeksizin tüm yetkileri tek yanlı olarak kullanım yetkisine sahiptir.
• Sitede verilen tüm bilgiler kullanıcılar tarafından girilmekte olup, kitap paylaşmak için seçilen kişi ve grupların vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu hiçbir şekilde geriver.com tarafından garanti edilmez. Kullanıcılar geriver.com’da bulunan kitapsever veya gruplar ile temas etmeden önce, bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğruluğu hakkında kendileri karar alırlar ve bütün sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Buluşmalarda yaşanabilecek olumsuzluklar için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Geriver.com, yayınlanan paylaşım noktaları ile veya paylaşım noktalarından kaynaklanan olumsuzluklar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kitapseverlerin kendi güvenlikleri için, paylaşım noktaları belirlenirken
o Herkes tarafından bilinen,
o Ulaşımı kolay,
o Kalabalık,
o Güvenlik kameralarının olduğu, yerlerin belirlenmesi oldukça önem taşımaktadır.
• Kitapseverlerin güvenliği için yapılan tavsiyelerin var ise eksik kalmış olabilecek yönleri için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

GİZLİLİK

Üye olarak aşağıda yazılı ve sitede belirtilen tüm kural, şart ve uygulamaları kabul etmiş ve yaptığımız uygulamalar ile ilgili tüm izinleri bize vermiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

geriver.com, kullanıcıların www.geriver.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, burada belirtilen amaç ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler, ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb gibi kullanıcıya özel her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

geriver.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, bilgi ve verimlilik içeren istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

geriver.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, ve bunun sürekliliği için gerekli özeni gösterecek ancak, www.geriver.com sitesine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, geriver.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

geriver.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.geriver.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

geriver.com, gizlilik kurallarının uygulama biçimlerini, dilediği zaman www.geriver.com sitesinde yayınlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir.
geriver.com kullanıcılara ait özel bilgileri yalnızca aşağıda belirtilen şartlarda üçüncü kişilere açıklayabilir.
- Devletin resmi kurumlarının devlet güvenliği ile ilgili olarak bu bilgilere ihtiyaç duyulduğunu bildiren yazılı talebi olması durumunda.
- Kullanıcıların onayı alınması ön şartı ile reklam, anket, istatistik ve tanıtım amaçlı olarak üçüncü kişilere bazı özel bilgiler açıklanabilir.

KİTAP EKLEME

Üyeler, kendi kütüphanelerinde bulunan kitapları, kitap ekle özelliğinden faydalanarak geriver.com’da bulunan kütüphanelerine listelerler. Kitap girişlerinde bilgilerin doğru ve eksiksiz yazılması kitabı arayan ve kitaba ihtiyacı olan diğer üyelerin bulmasını kolaylaştıracaktır.

GİRİLMESİ ZORUNLU ALANLAR

Kitap Adı, Yazar Adı, Yazar Soyadı ve Kategori belirleme alanları zorunlu alanlardır. Bu alanların girişi yapıldıktan sonra kayıt kabul edilecektir. Ancak diğer alanların girilmesi, diğer kitapseverlerin kitap hakkındaki düşüncelerine yardımcı olacağı gibi genel istatistiklere de ciddi faydası olacaktır. Girilmesi zorunlu alanlar dışında kalan alanların önemli olduğunu ve doldurmayı lütfen unutmayın.

VERİ GİRİŞ KOLAYLIĞI

Geriver.com kullanıcıların veri girişlerini kolaylaştırmak için, kitapseverin özel kütüphanesinde, geriver.com kütüphanesine eklemek istediği bir kitabının olması ve bu kitabın daha önceden başka bir üye tarafından geriver.com’a eklenmiş olması halinde, kütüphaneme ekle seçeneği ile otomatik olarak yorum, özet ve kitap hakkında ne düşünüyorsun alanları dışında kalan tüm alanları, geriver.com kütüphanesine eklenmesini sağlayacaktır.

MAKALELER

Üye olarak aşağıda yazılı ve sitede belirtilen tüm kural, şart ve uygulamaları kabul etmiş ve yaptığımız uygulamalar ile ilgili tüm izinleri bize vermiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

MAKALE YAZIM KURALLARI

• Dil: Makaleler Türkçe olmalıdır.
• Fikri Mülkiyet: Makale size ait ve orijinal olmalıdır.
• Kategori: Kategoriyi doğru belirlememeniz durumunda geriver.com, gerekçe göstermeksizin kategori değişikliği yapma hakkına sahiptir.
• Makale Başlığı: Boşluklarla beraber, en fazla 250 karakter ve en az 2 kelimeden oluşmalı. Kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harf olmalı.
• Makale İçerik: Boşluklarla beraber, en az 7.100 karakter ve 200 kelimeden oluşmalı
• Özet: Her makaleye boşluklarla beraber 350 karaktere kadar bir özet ekleyebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların makale içeriği hakkında fikir edinmesini sağlayabilirsiniz.

MAKALE YAZARLARI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI

Geriver.com’a makale göndererek aşağıdaki tüm koşulları kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

• Profil ve kimlik bilgileri tam ve doğru olmalıdır.
• Profil ve kimlik bilgileri yanlış, yanıltıcı, rumuz, lakap vs. olması ve geriver.com tarafından tespiti halinde yazarın tüm yazıları yayından kaldırılacak ve üyelik iptal edilecektir.
• Geriver.com’da en az 150 adet kitap girişiniz olmalıdır.
• Makale içeriğinden tamamen yazar sorumludur ve makale içeriğinin kişisel hak ve hürriyeti etkileyici, zedeleyici, yasalara aykırı, genel ahlaka aykırı, pornografik ve toplumsal barışı zedeleyici unsurlar taşıması durumunda geriver.com gerekçesiz olarak yazıyı yayından kaldırabilir.
• Makalenin kabulü, yayınlanma veya yayınlanmama tercihi tamamen geriver.com’a aittir. Geriver.com isterse, hiçbir gerekçe göstermeden, yazar tarafından gönderilen makaleyi yayınlamaz, yayınlanmış makaleyi yayından kaldırır.
• Kullanım şartlarına uymayan yazarların tespitinde meydana gelebilecek aksaklıklardan geriver.com sorumlu tutulamaz.
• Geriver.com makale ile aynı sayfada veya makale arasında reklam gösterimi yapabilir.
• Yazar tarafından, makale içine herhangi bir link konulamaz. Bu hak yalnızca geriver.com’a aittir.
• Makaleler, geriver.com’da, dost sitelerde, RSS formatında, e-mail gazetelerinde veya okuma köşelerinde yayınlanabilecektir.
• Geriver.com’a makale gönderdiğiniz andan itibaren Fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, tarafımıza, kullanmamız için münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis ettiğinizi, kabul edersiniz. Bizim dışımızdaki kullanımlardan ve alıntı kullanımlardan geriver.com sorumlu tutulamaz.
• Geriver.com’da bulunan makalelerin başka site veya çeşitli medya organlarında yazarın ve geriver.com’un bilgisi dışında yayınlanması durumunda, geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazar bu konular ile ilgili olarak geriver.com’dan hiçbir talepte bulunamaz.
• Geriver.com, bütün kural ve koşulları tek taraflı olarak istediği zaman değiştirme veya düzenleme hakkına sahiptir. Geriver.com gereği üzerine değişiklikler konusunda üyelerinin bilgilendirebilir.

MAKALE YAYINCILARI İÇİN KULLANIM KOŞULLARI

• Makaleyi sitenizde yayınlamak istediğinizde kesinlikle geriver.com’dan alıntı yaptığınızı, yazarın adı ve varsa tanıtıcı bilgileri ile birlikte belirtiniz.
• Makaleler bütün olarak yayınlanır. Herhangi bir parçasını değiştirilemez veya silinemez.
• İçerik olarak kişisel hak ve hürriyeti etkileyici, zedeleyici, yasalara aykırı, genel ahlaka aykırı, pornografik ve toplumsal barışı zedeleyici unsurlar taşıyan sitelerde makaleler yayınlanamaz.
• Makalenin sahibi yazarıdır.

GENEL YASAL UYARI

Geriver.com, kitapseverlerin kendi kütüphanelerinden, paylaşmak istedikleri kitapları yayınlayarak, diğer kitap severlerin paylaşımına sunabileceği, kitapseverler ile buluşabileceği ve kendini ifade etmek isteyen kitapseverlerin makale yazıp yayınlayabileceği bir web sitesidir.

Makaleler, yazarların kişisel düşüncelerini içermekte olup, burada belirtilen fikirler tamamen yazarın kendisine ait fikirlerdir. Makalelerde belirtilen konuların, fikirlerin doğruluğu veya yanlışlığı üzerinde geriver.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Geriver.com yalnızca site şartlarına uyan üyelerin makalelerini yayınlar. Kurallara uymayanların tespit edilmesindeki aksaklıklardan geriver.com sorumlu tutulamaz. Yazarın fikirlerinden oluşan makalelerden elde edilen bir bilginin, tatbik edilmesinin sonuçlarından, tamamen bilgiyi kullanan sorumludur. Makalelerden elde edilen bilgilerin, özellikle tıbbi bir öneri olarak değerlendirilmesi, kesinlikle yanlış ve sakıncalıdır.

ÜYELİK BİLGİLERİ

Geriver.com tarafından, üyelerin kitapseverlerden oluştuğu varsayılmakta ve bu arzu edilmektedir. Geriver.com üyelik formunu dolduran ve kullanım koşullarını kabul eden bir kullanıcı artık bir geriver.com üyesi olarak tüm kurallara uyacağını ve bir kitapsever sorumluluğu ile davranacağını kabul etmiş olur.

NEDEN ÜYE OLMALIYIM ?

• Geriver.com kitap sevmeyi, okumayı, paylaşmayı ve kitapseverlerin birbirleri ile buluşup iletişim sağlamasını hedefleyen tek platformdur. Bu platform yalnızca üyelere açıktır.
• Geriver.com üyelik temelinde çalışan bir uygulamadır.
• Geriver.com veri tabanında bulunan kitap ve makalelere yalnızca üyeler ulaşabilir.
• Geriver.com üyelerinin kitap listelerinden ve makalelerinden oluşan dev bir veri tabanı ve aynı zamanda dünyanın en büyük gerçek kütüphanesi olmaya aday bir uygulamadır. Bu veri tabanından yalnızca üyeler faydalanabilmektedir.
• Kitap satın almak kadar, paylaşmak da önemlidir. Geriver.com paylaşmanın zevkini yaşatmaktadır.
• Geriver.com kitapseverlerden oluşan bir sosyal platform sağlamaktadır. Bu platform yalnızca üye kitapseverlere hizmet sunmaktadır.
• Geriver.com üyeleri ve yönetimi tarafından gerçekleştirilebilecek etkinliklerden yalnızca gerivr.com üyeleri faydalanabilecektir.
• Geriver.com Paylaşım Noktaları projesi ile üye Paylaşım Noktaları tarafından sağlanabilecek avantaj ve indirimlerden yalnızca geriver.com üyeleri faydalanabileceklerdir.
• Geriver.com kitapseverleri buluşturan aktüel hayatı takip eden, fikir ve kültür paylaşımı sağlayan bir platformdur. Ve yalnızca üyeler bu platformdan yararlanabilirler.

LİYAKAT NİŞANI

Üyeler ekledikleri kitap sayısına göre yıldızlar ile “liyakat nişanı’na” sahip olmaktadırlar. Buna göre

Eklenen kitap sayısı

150 - 299 arası 1 Yıldız
300 - 499 arası 2 Yıldız
500 - 999 arası 3 Yıldız
1000 - 1499 arası 4 Yıldız
1500 - 2000 arası 5 Yıldız
2000 + arası 6 Yıldız

Şeklinde yıldızlar profile otomatik olarak yerleşmektedir. Ayrıca makale yazabilmek için en az 1 yıldız sahibi olmak gerekmektedir. Bu konudaki uygulamalar değişebilir ve ayrıca geriver.com yönetimi tarafından üyelere ilan edilir.

PROFİL

Profil diğer üyelerin sizin hakkınızda izlenim sahibi olması için sizin tarafınızdan oluşturulan bir tanıtım alanıdır. Profil bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması istenilen bir şeydir.

PROFİL SEÇENEKLERİ

Geriver.com’da kitap araması yapan üyeler, her hangi bir profil tercihi yapmazsanız sizin profil özetinizi görebilir. Detaylı profilinizi görebilmesi ise sizin profil tercihiniz ile sağlanır.

PROFİL GÖRÜNÜM TERCİHLERİ

• Kapalı: Yalnızca profil özeti görünür.
• Açık: Detaylı profilinizi bütün üyeler görebilir
• Sadece Arkadaşlarım Görebilir : Detaylı profilinizi sadece arkadaşlarınız görebilir.

KÖTÜ KULLANIMI ŞİKAYET ET

geriver.com kullanıcıların kendi içtenlikleri ve gayretleri oranında sağlıklı ve işlevsel olarak çalışabilecektir. geriver.com bütün kullanıcılarına doğru bilgi girmelerini ve yanıltıcı bilgi girişi yapmamalarını önemle önermektedir. geriver.com’un amaçlandığı gibi gerçek kitapseverlerden oluşan bir kitap paylaşım sitesi olabilmesi için kullanıcıların doğru bilgi girişleri yapmaları ve kitapsever hassasiyeti içinde davranmaları çok önem taşımaktadır.

Ancak, bu hassasiyeti taşımadığına inandığınız, yalan beyanda bulunduğu anlaşılan, yanıltıcı bilgi veren, mesajlar ile tacizde bulunan, kitap ekleme, buluşma, mesajlaşma, makaleler hakkındaki site kurallarına uymayan, kişileri kötü kullanımı şikayet edebilirsiniz.

İLETİŞİM

Her türlü soru ve sorunlarınızla ilgili olarak bilgi@geriver.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. İletiniz tarafımızdan değerlendirilerek mümkün olan en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.

ÖNERİ VE MEMNUNİYETSİZLİK BİLDİRİMİ

Uygulamalarımızla ilgili bir sorununuz olduğunda veya yeni bir uygulama öneriniz olduğunda bilgi@geriver.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. İletiniz tarafımızdan değerlendirilerek mümkün olan en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.

PAYLAŞIM NOKTALARI

Paylaşım noktaları, geriver.com tarafından, kitapseverlerin birbirlerini daha kolay bulabilmelerini sağlamak için projelendirilmiştir.

Kitapseverlerin kendilerinin belirlediği, yakın semtlerde, herkes tarafından bilinen, ulaşımı kolay cafe, pastane, kitapevi, vbgibi buluşma noktalarıdır.

Kitapseverler tarafından yapılan tavsiyeler ile belirlenen paylaşım noktaları, geriver.com tarafından yayınlanır ve kitapseverlerin birbirlerini daha kolay bulabilmelerini hedeflemektedir.

Kitap severlerin paylaşım noktalarını tavsiye ederlerken;
• Herkes tarafından bilinen,
• Kolay ulaşımı olan,
• Mümkün olduğunca kalabalık,
• Güvenlik kameralarının olduğu noktaları belirlemeleri kitapseverlerin güvenliği açısından da oldukça önem taşımaktadır.

PAYLAŞIM NOKTALARI HAKKINDA geriver.com’un SORUMLULUĞU

KULLANICILAR AÇISINDAN

Paylaşım noktaları, geriver.com tarafından, kitapseverlerin birbirlerini daha kolay bulabilmelerini sağlamak için projelendirilmiştir.

Sitede verilen tüm bilgiler kullanıcılar tarafından girilmekte olup, kitap paylaşmak için seçilen kişi ve grupların vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu hiçbir şekilde geriver.com tarafından garanti edilmez. Kullanıcılargeriver.com’da bulunan kitapsever veya gruplar ile temas etmeden önce, bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğruluğu hakkında kendileri karar alırlar ve bütün sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Buluşmalarda ve paylaşım noktalarındayaşanabilecek olumsuzluklar için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

geriver.com'da korsan kitapların ödünç alınması veya verilmesi yasaktır. Bunu sorumluluğu kitapsevere aittir.

PAYLAŞIM NOKTALARI AÇISINDAN

geriver.com kullanıcılar tarafından buluşma yeri olarak tavsiye edilmesi üzerine www.geriver.com sitesinde belirtilen paylaşım noktası özelliklerine uygun gerçek veya tüzel kişi işletmelere ait ulaşım ve iletişim bilgilerini işletme yetkilerinin onayı ile www.geriver.com web sitesinde paylaşım noktası olarak tanımlayabilir ve yayınlayabilir.
geriver.com, paylaşım noktası olarak tanımlayarak, www.geriver.com web sitesinde ulaşım ve iletişim bilgilerini yayınlamayı kabul ettiği tüm gerçek veya tüzel kişi işletmelere ait bilgileri yayınlamayı, aralarında, süre ve özel şartlar taşıyan bir anlaşma olmadığı müddetçe tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin durdurabilir.
geriver.com, paylaşım noktaları tarafından, site kullanıcılarını bu paylaşım noktalarına yönlendirmek adına, aralarında özel şartlar taşıyan bir anlaşma yoksa, hiçbir konudan sorumlu tutulamaz ve geriver.com’dan hiçbir talepte bulunamaz.

Sitede verilen tüm bilgiler kullanıcılar tarafından girilmekte olup, kitap paylaşmak için seçilen kişi ve grupların vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu hiçbir şekilde geriver.com tarafından garanti edilmez. Kullanıcılar geriver.com’da bulunan kitapsever veya gruplar ile temas etmeden önce, bu kişilerin verdikleri bilgilerin doğruluğu hakkında kendileri karar alırlar ve bütün sorumluluk kullanıcıların kendilerine aittir. Buluşmalarda ve paylaşım noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklar için geriver.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

geriver.com'da korsan kitapların ödünç alınması veya verilmesi yasaktır. Bunun sorumluluğu kitapsevere aittir.

PAYLAŞIM NOKTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLER

• Web sitesinde hesabı bulunan kullanıcılara buluşma noktaları olarak Paylaşım Noktalarını kullanmaları tavsiye edilmektedir.
• Paylaşım noktalarının kapsadığı alan içinde bulunan üyelere gönderilen duyuru, bilgilendirme, hatırlatma vs, şeklindeki maillerde paylaşım noktalarına ait tanıtıcı resim, yazı veya resimli yazılar iletilecektir.
• En çok kullanımı yapılan paylaşım noktalarına ilişkin ilanlar sitede duyurulacaktır.
• Sitenin bu konuda ayrılmış alanında belirli aralıklarla paylaşım noktalarına ait tanıtım materyalleri yayınlanacaktır.
• Paylaşım noktalarında buluşmaları tavsiye edilen kişiler, kitaplardan hoşlanan entelektüel bir profile sahip olacaklardır.
• geriver.com tarafından düzenlenebilecek okuma günlerde, kitap paylaşım günleri vs.. gibi toplu etkinliklere, ev sahipliği yapabileceklerdir.
• Buluşma ve paylaşım süreçleri için, web sitesi içinde ‘paylaşım programı’ şeklinde bir bilgisayar programı ile ne kadar buluşma ve kitap değişimi yaşandığı ölçülebilecektir.

PAYLAŞIM NOKTALARININ SORUMLULUKLARI

Paylaşım noktaları ile geriver.com arasında yapılan ve paylaşım noktalarının kabul ettiği şartlar ve bunlar dışında özel bir sözleşme yapılmışsa bu yazılı şartlar ölçüsünde sorumluluklar belirlenecektir.

GENEL GÜVENLİK ÖNERİLERİ

geriver.com sizlerin güvenliğinizi her şeyden çok önemsemektedir. geriver.com, kullanıcılarının doğru bilgi girişlerini garanti etmemektedir. Yanıltıcı bilgi girişleri yapan kullanıcılar olabilecektir. Bu tür kullanıcıların üçüncü kişilere zarar vermek amacı ile böyle yanıltıcı bilgi girişleri yaptığı geriver.com tarafından tespit edilirse geriver.com kayıtları tek taraflı olarak silmeye yetkilidir.

• İlgili yasaların tanımına göre reşit olmayanların sitemizde kullanıcı olmaları yasaktır.
• Kütüphanenize gelen, kitap paylaşım taleplerini reddetme hakkına sahipsiniz. geriver.com da dahil olmak üzere hiç kimse sizi paylaşıma zorlayamaz.
• Kim olduğundan ve bilgilerinin gerçeği yansıttığından emin olmadığınız kişiler ile kesinlikle buluşmamalısınız.
• Buluşma ve randevularınızın kayıtlı olması için ‘paylaşım programım’ seçeneğinden yararlanmanız faydalı olacaktır.
• Kitap paylaşımı için buluşmaya gitmeden önce, mutlaka yakınlarınıza programınız, kiminle nerede ve ne zaman buluşacağınız hakkında bilgi veriniz.
• Kitap paylaşımı için buluşmaya giderken kesinlikle yalnız gitmeyiniz.

AÇIKLAMALAR

PROFİL DÜZENLE

geriver.com tamamen kullanıcıların kendi içtenlikleri ve gayretleri doğrultusunda sağlıklı ve işlevsel olarak çalışabilecektir. geriver.com bütün kullanıcılarına doğru bilgi girmelerini ve yanıltıcı bilgi girişi yapmamalarını önemle önermektedir. geriver.com’un amaçlandığı gibi gerçek kitapseverlerden oluşan bir kitap paylaşım sitesi olabilmesi için kullanıcıların doğru bilgi girişleri yapmaları ve kitapsever hassasiyeti içinde davranmaları çok önem taşımaktadır.
Yanıltıcı bilgilerin sebep olduğu her türlü olumsuzluk halinde, sorumlulukprofil bilgilerini yanıltıcı bilgiler içerecek şekilde düzenleyen kullanıcıya aittir.

Kullanıcıların vermiş olduğu yanıltıcı bilgilerden geriver.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez, sorumlu tutulamaz.

KÜTÜPHANE OLUŞTUR

Bu özellik, geriver.com kullanıcılarının sahip oldukları kitaplarını arşivleyerek, istedikleri şekilde arama ve sıralama imkanı vermesinin yanı sıra, kitaplarını okuyucu taleplerine açmalarını sağlayacaktır.
Kullanıcı kütüphanesi büyüdükçe, okuma talebi artacak ve kullanıcı yıldızları artacaktır. Ayrıca kullanıcının kütüphanesinin büyüklüğü ve paylaşım yoğunluğu ile orantılı olarak liyakat sembolleri ile tanımlanacaktır.

PAYLAŞIM NOKTASI TAVSİYE ET

Paylaşım noktaları kullanıcıların tavsiyesi ve site yönetiminin çalışmaları ile belirlenir ve sitede yayınlanır.

Paylaşım noktalarını bilindik, kolay ulaşılan ve özellikle güvenlik kamerası bulunan işletmeler arasından seçmek doğru bir tercih olacaktır. Paylaşım noktaları tavsiyeler üzerine site yönetimi tarafından onaylanması şartı ile sitede yayınlanır.

Paylaşım noktası tavsiye eden kullanıcının kendisi daha önceden paylaşım noktası olarak tavsiye ettiği işletme sahibi ile görüşerek bilgilendirmiş olması, tercih edilmektedir.

PAYLAŞIM NOKTASI OLMAK İSTİYORUM

Paylaşım noktası olmak isteyen üyeler buradan yapacakları giriş ile talep formunu doldurarak, paylaşım noktası
olmak için başvuruda bulunabileceklerdir.

KABUL ve TAAHHÜT

Kabul ediyorum veya kabul ve taahhüt ediyorum şeklindeki onay aşamaları, bu sitede belirtilen tüm kuralları kesin olarak anlaşıldığı ve kabul edildiğini ifade etmektedir.

ÖZEL KÜTÜPHANE NEDİR?

Kitapseverin evinde bulunan, gerçek kütüphanesi ve kitaplarını ifade eder.

geriver.com KÜTÜPHANESİ NEDİR?

geriver.com’a kitap ekle kategorisi ile katip bilgilerinden ve özetinden oluşan kitap bilgi listesini ifade eder.

YAŞADIĞIN YER BİLGİSİNİ NEDEN İSTİYORUZ?

geriver.com’un amacı kitapseverlerin kendilerine en yakın kitapsevere ulaşarak, kendi kütüphanelerinden ödünç kitap vererek, kitaplarının okunmasını sağlamak ve en yakınındaki kitapseverin kütüphanesinden ödünç alarak daha çok kitap okuyabilmelerini sağlamaktır. Bu amacı sağlayabilmesi için kitapseverin incelediği kitabın kendisine yakın bir kitapseverde olup olmadığını anlaşabilmesi için bu bilgiye ihtiyacımız var.

PROFİL BİLGİLERİMİ TAM OLARAK DOLDURMALI MIYIM?

geriver.com kullanıcıların kendi içtenlikleri ve gayretleri oranında sağlıklı ve işlevsel olarak çalışabilecektir. geriver.com bütün kullanıcılarına doğru bilgi girmelerini ve yanıltıcı bilgi girişi yapmamalarını önemle önermektedir. geriver.com’un amaçlandığı gibi gerçek kitapseverlerden oluşan bir kitap paylaşım sitesi olabilmesi için kullanıcıların doğru bilgi girişleri yapmaları ve kitapsever hassasiyeti içinde davranmaları çok önem taşımaktadır.

Profil bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi kitaplarınızı inceleyen kitapseverlerin sizin hakkınızda doğru bir izlenim edinmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede kitapsever iletişimini çok daha güçlendirme fırsatı bulabileceksiniz.

KİTAPLARIMI PAYLAŞMAK İSTEYEN KİŞİLERLE PAYLAŞMAK ZORUNLU MU?

Tabi ki değil. Kitap sahibi ister ise böyle bir paylaşım gerçekleşebilir. Hiç kimse birbirini herhangi bir şey yapmaya zorlayamaz. Bu türlü durumlarda lütfen bize bilgi veriniz ve üyeyi şikayet ediniz.

ARKADAŞ LİSTEM

Kitapsever listem, kitap paylaşımı yapmış olduğumuz kitapseverler ile iletişime ve paylaşıma devam edebilmek için oluşturabileceğiniz bir listedir. Geriver.com’da kütüphanesi olan çeşitli kitap ve makaleleri olan üyelerden oluşan liste ile kısa yoldan ilgili kitapsevere ulaşabilir ve mesaj gönderebilirsiniz?

ARKADAŞ OLARAK EKLE

Bir kitapsever profili veya kitap detayı incelerken bu alanda görülen arkadaş olarak ekle özelliği ile daha önce
paylaşımda bulunduğunuz veya tanıdığınız kitapseverlere ulaşımınızı kolaylaştıran bir kitapsever listesi oluşturabilirsiniz.

KİTAPSEVER LİSTESİNDEN ÇIKARMA

Kitapsever listenize eklenmiş olan bir kitapseveri istediğiniz listenizden çıkarabilirsiniz. Bunun için hiçbir gerekçe göstermenize gerek olmadığı gibi kimse sizi bir gerekçe göstermeye zorlayamaz.

HESAP ÖZETİ

Site içindeki faaliyetlerinizi görebileceğiniz bir kısa yol.

KİTAPSEVER ANDI

Kitaplarımı itina ile koruyacağıma
Sayfalarını kıvırmayacağıma
Kütüphanemi tertipli tutacağıma
Ödünç aldığım kitapları söz verdiğim zamanda geri vereceğime
Kitap okumaktan duyduğum zevki herkese aşılayacağıma
Bilgi hazinemi hayata geri vereceğime
Bütün kalbimle and içerim.